SZÓLISTA
Magyar kifejezések
Angol kifejezések
fluoreszcens fluorescent
A neoncsöveket, nártriumlámpákat és higanygőzlámpákat összefoglaló néven fluorescens fényforrásoknak hívjuk. Jellegzetességük, hogy színképük nem folyamatos. Fényükben egyes színek nagyon erősen jelen vannak, más színek teljesen hiányoznak. Ezért ilyen fénynél nagyon nehéz vagy nem is lehet színhelyes képet készíteni.


Monitorkalibrációs segédábra