SZÓLISTA
Magyar kifejezések
Angol kifejezések
expozíciós idő Shutter speed
Az az idő, ameddig az exponáláskor a fény a szenzor egy pontját éri.


Monitorkalibrációs segédábra